Uppsägning

Skall ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller 3 månader före önskad avflyttning. När Du har sagt upp Din lägenhet är Du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster.

No Comments

Post a Comment