HÄR HAR VI SAMLAT DE VANLIGASTE FRÅGORNA FRÅN VÅRA HYRESGÄSTER

Hyran betalas i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Var noga med att betala hyran i tid, att betala rätt summa samt att ange rätt avinummer för perioden. Vid försenad inbetalning kommer påminnelseavgift debiteras. Får Du ingen hyresavi från oss – kontakta oss direkt. Även om Du ej fått Din hyresavi är Du skyldig att betala hyran.

Vi har för närvarande inte autogiro.

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende, alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t.ex. trapphus, hiss och tvättstuga. De som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Visa extra hänsyn vardagar mellan kl. 22.00 och 08.00 samt helger mellan kl. 22.00-10.00. Eftersom trapphus är utrymningsvägar får inget placeras så att det hindrar framkomligheten. Av brandsäkerhetsskäl och av hänsyn till allergiker råder det rökförbud i samtliga allmänna utrymmen. Förhindra inbrott genom att stänga entrédörrar, låsa källardörrar och vara uppmärksam på om någon obehörig uppehåller sig i garage eller andra allmänna utrymmen. Det åligger hyresgästen att väl vårda lägenheten och vad som hör till denna samt vid dess nyttjande iaktta allt som fodras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Tag i första hand kontakt med din störande granne och tala om att du blir störd. Om grannen mot förmodan ej upphör med sitt störande, skall du kontakta oss. Vi försöker då gemensamt lösa problemet. Att få klagomål är allvarligt. En störande hyresgäst riskerar att förlora rätten till sin lägenhet. Vid problem som är svåra att lösa är det viktigt att du som blivit störd antecknar vem som stör dig samt tidpunkter för störandet. Om ärendet inte kan lösas genom oss, så lämnar vi det vidare till hyresnämnden.

Respektera de tvättider som gäller och avsluta Ditt tvättpass i tid. Gällande tvättider är vardagar mellan 07.00 och 22.00 samt helger mellan 10.00 och 22.00. Städa efter nyttjande samt rengör filter i torktumlare om sådan finns.

Hushållssopor slängs i sopnedkast i trapphus eller i sopkärl på gård. Pappersåtervinning finns i anslutning till några av våra fastigheter. Se Din fastighet för mer information. Grovsoprum finns i de flesta av våra fastigheter. Här slängs endast rena grovsopor, d.v.s. inte hushållssopor, elavfall eller farligt avfall. För de fall det inte finns grovsoprum kan man istället lämna avfallet på någon av stadens fem återvinningscentraler: www.stockholm.se/avc

Uppstår fel och brister i lägenheten ska de anmälas omedelbart. Om större skada uppstår som följd av att anmälan inte gjorts, kan Du som hyresgäst bli ersättningsskyldig.

Du får måla och tapetsera lägenheten själv om det sker på ett fackmannamässigt sätt. Tänk på att välja färger och tapeter som inte är extrema, annars kan Du bli skyldig att återställa lägenheten när Du flyttar. Kontakta oss innan Du påbörjar arbetet.

För att Du skall få hyra ut i andra hand behövs skriftligt tillstånd från oss. Beaktansvärda skäl krävs för att Du skall få hyra ut lägenheten, t ex studier eller tidsbestämt arbete på annan ort. Vid uthyrning är det Du såsom förstahandshyresgäst som ansvarar för lägenheten och att hyran betalas i tid. Vid olaga andrahandsuthyrning kan Du mista hyresrätten.

Vi kan postledes sända bytesblankett vid förfrågan.

Skall ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller 3 månader före önskad avflyttning. När Du har sagt upp Din lägenhet är Du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster.

Slutstädning av lägenheten ska vara ordentligt utförd på avflyttningsdagen. Det innefattar bland annat tvättade fönster, rensade avlopp, väl avtorkat i kylskåp och lådor mm. Elabonnemang avläses samt sägs upp av avflyttande hyresgäst så dessa kan övertas av en eventuellt inflyttande hyresgäst. Samtliga nycklar till lägenheten och fastighetens allmänna utrymmen återlämnas senast på avflyttningsdagen. Besiktning av lägenheten sker av vår fastighetsskötare. Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen.

FÖR HYRESGÄSTEN

Vi strävar efter långsiktiga relationer och är måna om att alltid hålla vad vi lovar, så att våra hyresgäster kan känna sig trygga med oss som hyresvärd. Det tror vi att vi åstadkommer genom att se till att alltid ha den bästa kompetensen och den högsta kvaliteten i allt vi gör.


Här nedan finns svar på de vanligaste frågorna för dig som hyresgäst. Skulle det vara något du undrar över och inte hittar svaret kontakta oss gärna. För att göra en felanmälan gå in på fliken Felanmälan.

Kontakta Oss