Fel och brister

Uppstår fel och brister i lägenheten ska de anmälas omedelbart. Om större skada uppstår som följd av att anmälan inte gjorts, kan Du som hyresgäst bli ersättningsskyldig.

No Comments

Post a Comment