In- och utflytt

Slutstädning av lägenheten ska vara ordentligt utförd på avflyttningsdagen. Det innefattar bland annat tvättade fönster, rensade avlopp, väl avtorkat i kylskåp och lådor mm. Elabonnemang avläses samt sägs upp av avflyttande hyresgäst så dessa kan övertas av en eventuellt inflyttande hyresgäst. Samtliga nycklar till lägenheten...

0
0

Uppsägning

Skall ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller 3 månader före önskad avflyttning. När Du har sagt upp Din lägenhet är Du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster....

0
0

Andrahandsuthyrning

För att Du skall få hyra ut i andra hand behövs skriftligt tillstånd från oss. Beaktansvärda skäl krävs för att Du skall få hyra ut lägenheten, t ex studier eller tidsbestämt arbete på annan ort. Vid uthyrning är det Du såsom förstahandshyresgäst som ansvarar för...

0
0

Målning och tapetsering

Du får måla och tapetsera lägenheten själv om det sker på ett fackmannamässigt sätt. Tänk på att välja färger och tapeter som inte är extrema, annars kan Du bli skyldig att återställa lägenheten när Du flyttar. Kontakta oss innan Du påbörjar arbetet....

0
0

Fel och brister

Uppstår fel och brister i lägenheten ska de anmälas omedelbart. Om större skada uppstår som följd av att anmälan inte gjorts, kan Du som hyresgäst bli ersättningsskyldig....

0
0

Avfall

Hushållssopor slängs i sopnedkast i trapphus eller i sopkärl på gård. Pappersåtervinning finns i anslutning till några av våra fastigheter. Se Din fastighet för mer information. Grovsoprum finns i de flesta av våra fastigheter. Här slängs endast rena grovsopor, d.v.s. inte hushållssopor, elavfall eller farligt...

0
0

Tvättstugorna

Respektera de tvättider som gäller och avsluta Ditt tvättpass i tid. Gällande tvättider är vardagar mellan 07.00 och 22.00 samt helger mellan 10.00 och 22.00. Städa efter nyttjande samt rengör filter i torktumlare om sådan finns....

0
0

Grannarna stör

Tag i första hand kontakt med din störande granne och tala om att du blir störd. Om grannen mot förmodan ej upphör med sitt störande, skall du kontakta oss. Vi försöker då gemensamt lösa problemet. Att få klagomål är allvarligt. En störande hyresgäst riskerar att...

0
0

Trivsel och ordning

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende, alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t.ex. trapphus, hiss och tvättstuga. De som stör och inte rättar sig efter tillsägelse...

0
0